Gebrookerbos

Gebrookerbos is geen echt bos! Het is een netwerk van zelfstandige burgerinitiatieven in Hoensbroek en Heerlen-Noord, maar ook een manier om lege plekken in de wijken te veranderen. De terreinen verloren door bevolkingskrimp hun functie en door inzet van burgers krijgen ze een nieuwe bestemming en een nieuwe betekenis voor de wijken en buurten. Voor ondersteuning bij het realiseren van deze ideeën, kunnen ze een beroep doen op mensen en (financiële) middelen die speciaal hiervoor door de gemeente en andere organisaties ter beschikking worden gesteld.

Intro

In Heerlen-Noord zijn meer dan dertig burgerinitiatieven ontplooid door (en voor) inwoners. Zij vonden het belangrijk om zelf bij te willen dragen aan een fijne en leefbare buurt, wijk of straat.
Inwoners die het ‘vonkje’ overbrengen op anderen en daardoor samen mooie dingen kunnen organiseren. Het netwerk Gebrookerbos groeit en bloeit.

Wat is het ‘Gebrookerbos’ eigenlijk?

Gebrookerbos is dus geen echt bos, maar een manier om van onderop, dus door inwoners zélf, een gebied te ontwikkelen. Burgers spelen hierbij de hoofdrol en niet de gemeente: zij nemen eigen verantwoordelijkheid voor vernieuwingen in hun buurt of wijk en vormen deze lege plekken om tot plekken die voorzien in de behoefte van de buurt, straat of wijk.

Heerlen-Noord en Hoensbroek is een gebied dat in het verleden het decor was van de mijnbouw. Door het wegvallen van de mijnen en demografische ontwikkelingen (vergrijzing van de bevolking, wegtrekken uit de regio van jongere inwoners),  ontstaan er bijvoorbeeld door sloop van gebouwen open ruimtes in de wijken. De plekken die er hierdoor ‘verloren’ bij liggen kunnen door initiatieven van inwoners een nieuwe bestemming krijgen. Hierdoor dragen ze op een positieve manier bij aan de kwaliteit en vitaliteit van de regio en de omliggende wijken in het bijzonder.

Initiatieven worden gefaciliteerd door een ‘brooker’, een bemiddelaar. Het woord ‘brooker’ is een samenvoeging van het engelse ‘broker’ en ‘brooker’ of ‘breuker’, iemand uit Hoensbroek. Hij  zorgt ervoor dat informatie wordt gedeeld tussen belanghebbende partijen. Maar hij inspireert ook, want hij verbindt initiatieven en inwoners onderling en met medewerkers van de gemeente en andere partijen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een idee. Partijen ontmoeten elkaar dus, ideeën worden uitgewisseld, men inspireert en er worden nieuwe plannen en ideeën ontwikkeld. De Brooker betrekt en activeert bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze plekken en er zélf mee aan de slag gaan. Kortom: hij inspireert anderen om op deze manier draagvlak en beweging te creëren (engagement marketing). Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de methodiek.

Wie zijn er bij betrokken?

Gebrookerbos is een co-productie van gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed, en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, IBA Parkstad en Interreg.

Ingediende ideeën

Valkenburgerweg 177, Heerlen

Ideeën die nog niet gestart zijn maar wel ingediend.

Lees meer

Gebrookerbos academie

Overzicht van actuele en voorgaande Gebrookerbos Academies

18
NOV

Conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos – 18 November 2016

Al eens in het Schurenberger Park geweest? Kent u Paardenacc...

Lees meer
16
MEI
10
NOV

Conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos – 10 november 2017

In Heerlen-Noord groeit het netwerk Gebrookerbos dankzij de ...

Lees meer

Nieuws

11 februari 2020 | Nieuws

17 april 2020: Conferentie Gebrookerbos

Lees het hele bericht
"

Natuurlijk hebben we 'ons' park. Maar als je aangesloten bent bij Gebrookerbos voel je dat je onderdeel bent van iets groters...

Hans Ermers | Schurenberger Park

"

Nu kunnen de bewoners weer kennismaken met de landbouw van vroeger.

Peter Erkens | Stadsboer

"

Dankzij jullie inzet en bijdrage hebben we het stukje natuur in onze wijk weer een fraai aanzien kunnen geven.

N. Schols | Buurtbewoonster 't Groenbroek, De Dem. Bericht via Facebook

"

Afgelopen vrijdag heeft een groep medewerkers van Obvion Hypotheken ons enorm geholpen met klussen in de buurttuin 't Kloosterkoolhöfke. We hebben veel werk kunnen verzetten, zonder jullie waren we nog lang niet klaar. Namens alle buren hartelijk bedankt!

M. Huver | Buurtbewoner, bericht via Facebook

"

Prachtig! Genieten voor de bijtjes, vlinders, vogeltjes.....

Marianne B. | Bezoekster van de Dobbeltuin, reactie via Facebook

Mede mogelijk gemaakt door