Fonds

Het Gebrookerbosfonds ondersteunt micro-initiatieven binnen Gebrookerbos financieel. Het fonds is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Provincie Limburg, IBA Parkstad en Gemeente Heerlen.

 

Waarom werd het fonds in het leven geroepen?
Micro-initiatieven zijn nodig voor sociale structuurversterking in het gebied. Ze hebben allemaal hun eigen financiering en moeten op termijn op eigen benen kunnen staan. Maar er moet wel een goede start gemaakt kunnen worden, dus aan de voorkant kan het net even helpen om een kleine startbijdrage te ontvangen. Maar er kunnen ook gedurende de looptijd van een initiatief  onvoorziene kosten optreden of kan het nodig zijn extra te investeren om het initiatief te laten voortduren.

Het Gebrookerbosfonds – Wat zijn de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen en welke spelregels zijn er?
Om een goede start te maken en te borgen dat ook na verloop van tijd het initiatief op eigen benen kan gaan staan, kan een subsidieaanvraag ingediend worden. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • De aanvraag is voor een initiatief (burgerondernemerschap) in Heerlen-Noord en omgeving;
 • Het gaat om een bestaande plek (onbebouwde ruimte) die omgevormd gaat worden tot iets nieuws, een nieuwe bestemming krijgt.
 • Het micro-initiatief valt binnen één van de 3 thema’s stadslandbouw, natuur/wildernis, toerisme/recreatie;
 • Bij het micro-initiatief is er aantoonbaar mede-eigenaarschap door bewoners of gebruikers;
 • Het micro-initiatief is duurzaam van aard, dus niet eenmalig of tijdelijk opgezet;
 • De verstrekte subsidie komt rechtstreeks ten goede aan de (verdere) realisatie van het micro-initiatief;
 • Oftewel: de middelen zijn nodig om het voortbestaan van een initiatief te borgen of de kwaliteit ervan te verbeteren.

Aanvragen
Een aanvraag kan per e-mail of per brief worden ingediend bij de projectleider Gebrookerbos van de gemeente Heerlen Mevr. Kelly Damoiseaux, k.damoiseaux@heerlen.nl). De projectleider maakt deel uit van de projectgroep Gebrookerbos die daarnaast uit verschillende medewerkers bestaat van de samenwerkingspartners Gebrookerbos: Neimed (Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp), Open Universiteit en Gemeente Heerlen.

Welke informatie moet verstrekt worden?
De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

 • Een omschrijving van het micro-initiatief;
 • Een omschrijving waaruit het doel van de aangevraagde subsidie blijkt in relatie tot het doel van deze regeling (eventueel kan dit later mondeling verder worden toegelicht);
 • Een begroting van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;
 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager;
 • Rekeningnummer van de aanvrager, stichting of organisatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Klik hier voor een overzicht van de aanvragen tot juli 2019 en hier voor de grafiek.