Video’s

In het Gebrookerbosnetwerk gebeurt veel. Te veel om op te schrijven of om te fotograferen! Daarom maken we (ook) gebruik van filmpjes en video’s. Op deze pagina vind je filmpjes van activiteiten, workshops, burgerinitiatieven, conferentie Burgerinitiaiteven en verhalen. Wil je zelf een filmpje aan de website toevoegen? Stuur ons dan de link naar linda.frints@neimed.nl.

#Wij zijn Limburg op bezoek bij het Schurenberger Park

Maurice de Heus van #wijzijnlimburg was op bezoek in het Schurenberger Park en interviewde initiatiefneemster Jolanda Ermers van het levensloopbos en Dhr. Wim Kortekaas.

#Wij zijn Limburg op bezoek bij het Ridder Hoen Park

The Pollinators bezoeken Gebrookerbosinitiatieven

Gedicht Ine van Heel over de Dobbeltuin

Zaaiactie Pollinaters Gebrookerbos 22-4-2018

Start zaaiactie Pollinators Gebrookerbos 22-4-2018

Op 22 april 2018 Earthday kwamen The Pollinators naar het Gebrookerbos om bijenzaad te zaaien bij projecten die zich daarvoor opgegeven hadden. Hier de start van de zaaiactie.

Snoeikaravaan Gebrookerbos 2018

Op zaterdag 10 november reed een ‘snoeikaravaan’ langs 4 burgerinitiatieven Gebrookerbos. Onder leiding van een deskundige snoeier van het I.K.L. werden de fruitbomen vakkundig gesnoeid en klaargemaakt voor de winter.

N-Power/Interreg conferentie bij Gebrookerbos

N-power site visit on November 19th 2018 to Heerlen with its Gebrookerbos method.

EenVandaag filmt bij Gebrookerbosinitiatieven

Een cameraploeg van EenVandaag bezocht twee burgerinitiatieven uit het netwerk Gebrookerbos. De initiatiefnemers vertelden honderduit over de start van hun project. De uitzending vindt plaats op 4 oktober om 18.15 uur op NPO 1.

Het belang van communicatie bij een burgerinitiatief

Gebrookerbos is een netwerk burgerinitiatieven in Heerlen-Noord, Jaarlijks vindt er een conferentie plaats waarbij de initiatiefnemers, ambtenaren en andere geïnteresseerden kennis en ervaringen uitwisselen. In deze vlog is Hans Ermers aan het woord die een workshop over communicatie begeleid heeft.

NL Doet 2019 bij Gebrookerbosinitiatieven

Buurtbewoners en ambtenaren van de gemeente Heerlen klussen twee dagen lang bij burgerinitiatieven Gebrookerbos.

Zaaiactie Pollinators 22 april 2018

Burgerinitiatieven van het netwerk Gebrookerbos hebben op 22 april 2018 deelgenomen aan de internationale zaaidag. Zij werden daarbij bijgestaan door the pollinators. De zaaidag bevordert de biodiversiteit steunt daardoor de bijenpopulatie.

Gedeputeerde Van Rijnsbergen in de Dobbeltuin

Op een koude decemberochtend was gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen te gast bij Leo de Groot in de Dobbeltuin. De Dobbeltuin is een burgerinitiatief dat ligt in de Heerlense wijk Meezenbroek. De Dobbeltuin zit in het netwerk van Gebrookerbos, waarin bewoners samen aan de slag om voor en met elkaar een braak liggend stuk grond opnieuw invulling te geven. Onderstaande link laat het filmpje zien dat door de Provincie is opgenomen in het kader van de Sociale Agenda.

Terugblik op de conferentie Burgerinitiatieven 2017(algemeen)

Terugblik op de geslaagde conferentie Burgerinitiatieven Gebrookerbos. Deze vond plaats op 10 november in SCHUNCK. Centraal stond de kennisuitwisseling in zes workshops.

Lex Smeets aan het woord

Tijdens de conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos op 10-11-2017 (in Schunck) ontmoette onze vlogster Lex Smeets. Lex is voormalig wethouder van Heerlen en woont nog steeds in deze stad. Lex blikt terug op de eerste initiatieven die aan de basis hebben gestaan van het huidige netwerk burgerinitiatieven Gebrookerbos.

Workshop Who did it (aansprakelijkheid)

Deze vlog verhaalt over de workshop Who Dit It? die plaats vond tijdens de conferentie Burgerinitiatieven Gebrookerbos op 10 nov. in Schunck te Heerlen. Aan het woord is Eugène Hodes over de drempels en noodzaak om zaken op het gebied van aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en verzekeringen goed op orde te brengen en te houden (vlog made by Jenneke van Genechten / Lettergeniek).

Workshop Doe Mee(r)

Ed Hoogenboom coachte in de workshop Doe Mee(r) de deelnemers met prikkelende vragen over het vergroten van de betrokkenheid van de buurt bij je initiatief (vlog made by Jenneke van Genechten / Lettergeniek).

Verwachtingen managen

Aan het woord is Wieteke Schroeders over het omgaan met verwachtingen tussen burgers, burgerinitiatieven, ambtenaren en andere betrokkenen.

Workshop Durf te Delen

Aan het woord is Linda Frints over het nut en de behoefte van burgerinitiatieven om kennis te delen.

Inleiding Conferentie Burgerinitiatieven 2016 door Jos Reinders (brooker)

Op 18 november 2016 vond in buurthuis de Koffiepot (Hoensbroek) een conferentie plaats alwaar zes burgerinitiatieven zich gepresenteerd hebben voor andere burgers, organisaties en de gemeente.

Stadsboerderij Peter Erkens tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Op de initiatievenlijst Gebrookerbos prijkt ook de naam van Peter Erkens: een stadsboer in hart en nieren. Peter heeft oog voor het welzijn van mens en dier.

Ridder Hoen Park tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Een verouderd dierenpark wordt door buurtbewoners opgeknapt en getransformeerd tot een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud. Naast een plek om te knuffelen met dieren komt er een bijenhotel, een smulhaag, fruitbomen en een koffieterras.

Paardenparadijs Gebrook tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Op een voormalig sportterrein in Mariarade (Hoensbroek) is een prachtige paardenaccommodatie gebouwd. Vooral jongeren hebben baat bij het verzorgen en omgaan met de paarden. Het helpt hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten.

Kloosterkoolhofke tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Bewoners van de Kloosterkoolhof in Heerlen zijn het terrein achter hun huizen, waar eerst een school stond, aan het transformeren tot een groene speel- en ontmoetingsplek. Hierdoor krijgt een braakliggend stuk grond een nieuwe sociale en ecologische bestemming

Droomplein de Wieer tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Droomplein De Wieer is een burgerinitiatief in Heerlen-Noord. Waar eens een bouwvallige flat stond prijkt nu een prachtige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Ook is er een natuurlijk speelveld aangelegd voor de jeugd.

Schurenberger Park tijdens Conferentie Burgerinitiatieven Heerlen Noord 2016

Het Schurenberger Park is de naam van een burgerinitiatief in Hoensbroek. De buurtorganisatie en enkele actieve burgers hebben er voor gezorgd dat een voormalig sportveld veranderde in een oase van natuur, ontmoeting en recreatie. Tijdens de conferentie burgerinitiatieven op 18 november 2016 hebben zij hun project gepresenteerd. Zie voor meer info: www.schurenbergerpark.nl