Bezoekadres: tussen de Laurierstraat en Akerstraat Noord, Heerlen

Laurierpark

Het eerste project binnen methode Gebrookerbos.

Het Laurierpark was een van de eerste Gebrookerbos-projecten waarbij, in afwijking van de Gebrookerbos-methode het grondstuk niet wordt beheerd door burgers.

Om de leefbaarheid in de buurt Passart te vergroten, zijn in 2010 3 flats (189 woningen) van woningcorporatie Woonpunt aan de Laurierstraat gesloopt. Woonpunt heeft de vrijgekomen plek in bruikleen gegeven aan de gemeente. In overleg met bewoners en de basisschool hebben leerlingen op dit terrein bloemen en granen ingezaaid. In de tussentijd zijn de verschillende buurtpartners aan de slag gegaan met een meer blijvende invulling. Medio 2013 is de nieuwe inrichting voor de lege plek een feit en is het Laurierpark geopend: een plek voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, recreatie, educatie, sport en beweging voor oud en jong in Passart. 

Tijdlijn

Bekijk de ontwikkelingen van het initiatief in de tijdlijn

2013
1 juni 2013

Inrichting van het park afgerond