Locatie: Varenbeukerweg Heerlen

Sportpark Varenbeuk

Gebied voor diverse activiteiten op voormalig sportpark.

Diverse initiatiefnemers zijn betrokken bij de herinrichting van het voormalige sportpark Varenbeuk: hondenverenigingen, honkbal en softbalvereniging ASC-Parkstad, Alcander en club de petanque.

De herinrichting van de sportvelden is inmiddels uitgevoerd. Er is een crossbaantje aangelegd en een afrastering werd verplaatst. Hierdoor werd het fietspad tussen Carisborgweg en Varenbeukweg openbaar. Het is ook deels opnieuw geasfalteerd.  Verder zijn er plannen voor de herinrichting van de kantine van Honkbal en Softbalvereniging ASC Parkstad. De softbalclub heeft met succes het gebouwtje van de te slopen kinderdagopvang het Liegebeest van de Theo Thijssenschool overgenomen. Deze 2 units zijn inmiddels verplaatst en de leden werken nu verder aan het verbeteren van deze nieuwe kantine.