Locatie: Achterzijde Lotbroekerweg 17, Hoensbroek

Dierenweide Lotbroek

Een dierenweide midden in een woonwijk en aan een bosrand.

In september 2017 werd er een besluit genomen dat er een nieuwe vergunning aangevraagd moest worden voor het houden van dieren in het parkje gelegen aan de Lotbroekweg. De dieren moesten tijdelijk ergens anders ondergebracht worden. De vrijwilligers onder aanvoering van Mevrouw M. Prickarts gingen naarstig op zoek naar een goed onderkomen voor de dieren.

In de tussentijd werd er gesleuteld aan een nieuwe omgevingsvergunning en een overeenkomst met de eigenaar van het terrein  Woningcorporatie de Voorzorg. Het werd een langdurig traject maar wat vooral belangrijk was dat de zorgvuldigheid in acht genomen werd. De vrijwilligers wisten niet wat op hen afkwam en zonder externe hulp was het hen ook niet gelukt om te staan waar ze nu zijn, de inrichting van het park. Zonder de doorzettingskracht van deze vier kanjers het ook niet was gelukt!

Verder was ook de medewerking van de Gemeente Heerlen, IBA en de Voorzorg van groot belang om alles weer in de originele staat terug te kunnen brengen. De vrijwilligers werken nu naar een nieuwe inrichting van het park die in het voorjaar van 2019 afgerond zal zijn. Het zal een aanwinst worden voor de buurt!

Marianne Prickarts

Initiatiefneemster


0620 035 293

a.prickarts@cbs.nl