Locatie: Hoek Bongaardstraat/Hermesweg, Hoensbroek

Bongaardpark

Een parkje waar tot 2018 een flat stond.

Na de afbraak van een flat van Woonpunt aan de Bongaardstraat in Hoensbroek, ontstond bij de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden het idee om er een plek in te richten met als thema: verbinding (wandel/fiets verbinding, verbinding tussen nu en verleden, verbinding tussen groepen).

Buurtbewoners werden uitgenodigd om mee te denken over het plan en ideeën uit te wisselen. Tijdens een informatieavond werden deze ideeën verzameld en gebundeld, waarna een werkgroep werd geformeerd die er mee aan de slag ging. De plannen worden uitgewerkt en in het voorjaar van 2019 wordt gestart met de aanleg van het park waarbij elementen verwijzen naar het voormalige mijnspoor dat tot midden zeventiger jaren langs het gebied liep. Bij het maken van de plannen wordt nauw samengewerkt met Woonpunt, gemeente Heerlen, de ontwikkelaars van Leisure Lane en Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.

Miriam Schreurs

Projectleider


m.h.schreurs@home.nl

Website

Tijdlijn

Bekijk de ontwikkelingen van het initiatief in de tijdlijn

1 juni 2019

Officiële opening

Op 1 juni 2019 werd het park officieel geopend in het bijzijn van veel buurtbewoners en wethouders. Ook werden op die dag het kunstobject en informatiebord onthuld door wethouder Charles Claessens.

23 maart 2019

Boomplantdag

Op 23 maart werden de bomen geplant. Een week later werden de laatste 6 dennen geplant.

7 februari 2019

Verharding

Op 7 februari 2019 werd de verharding voor de wandelpaden aangelegd.

2019
14 januari 2019

Informatieavond

Op 14 januari was er een informatieavond over de voortgang van de aanleg van het park. Plaats: Christengemeente Levend Water.

2018
26 juni 2018

Brainstormavond

Op 26 juni 2018 werd voor en met buurtbewoners nagedacht over de invulling van het park.