Locatie: Heiveldjensweg 10-12, Heerlen

Stadsboerderij Heerlen

Voedsel produceren, dichtbij en samen met de burger.

De Stadsboerderij Heerlen van Peter Erkens wil zich ontwikkelen tot een dynamisch en duurzaam bedrijf in en rond de stad Heerlen. Het doel: voedsel produceren dichtbij de burger en samen met de burger om het belang van gezond en duurzaam eten zichtbaar te maken

De graasgebieden en de akkers zijn onder andere braak- en/of vrijliggende gronden in Parkstad Hier wordt lokaal voedsel geproduceerd in een korte keten dat rechtstreeks naar de consument gaat. De stadsboerderij wilt ook ruimte bieden voor ‘ambachtelijk ondernemen’. Hierbij gaat het zowel om de fysieke ruimte (gebruik van erf, land, keuken en van producten), als ondernemersruimte om stadslandbouwproducten te produceren, te ontwikkelen en te verkopen. De stadsboerderij is een verzamelplek voor diverse ondernemers(vormen) binnen dit concept. Daarnaast wil de stadsboerderij burgerinitiatieven onderdak bieden en ondersteunen en op die manier stadsbewoners betrekken bij het boerenwerk. Er is plek voor een kookstudio, activiteitenruimte en een educatieruimte waar met de producten kan worden gekookt. Ook is er ruimte waar workshops, kookbijeenkomsten en andere publieksactiviteiten voor uiteenlopende doelgroepen worden georganiseerd. Kortom: er groeit iets moois in Heerlen: een echte stadsboerderij waar burgers landbouw kunnen ervaren (bezoeken), meemaken (vrijwilligerswerk), ervan eten (productverkoop), leren (workshops) en meegenieten (oogstfeest).

Peter Erkens

Eigenaar


Website
"

Nu kunnen de bewoners weer kennismaken met de landbouw van vroeger

Peter Erkens | Eigenaar

Nieuws

Bekijk de laatste ontwikkelingen