Valkenburgerweg 177, Heerlen

Ingediende ideeën

Ideeën die nog niet gestart zijn maar wel ingediend.

Binnen de Heerlense gemeenschap leven veel ideeën over hoe je om zou kunnen gaan met de openbare ruimten en specifiek met ruimten die door de gevolgen van bevolkingskrimp geen nieuwe bestemming hebben. Welke ideeën zijn dat zoal?

In onderstaand overzicht ziet u een opsomming van initiatieven en ideeën die zijn ingediend bij Gebrookerbos, maar die om verschillende redenen nog niet opgestart zijn. Dit kan bijvoorbeeld omdat sommige indieners gestopt zijn of nog wachten op ondersteuning. Soms komt het ook voor dat ideeën (nog) niet realiseerbaar blijken te zijn.

 • Room Escape
 • Moestuin Passart
 • Bijenvolken
 • RC Skydevils
 • Evenementen Heerlerheide
 • Evenemententerrein
 • Kaasmakerij
 • Begrazing met schapen
 • Stadslandbouw De Dem
 • Boshotel
 • Obstaclerun
 • Back to nature (camping)
 • Paardenweiland Passart
 • Natuurlijk uitstrooiveld Mariarade
 • Moestuin/dierenweide OpMezelf
 • Kippentractor
 • Energiefabriek Koumenberg
 • Den Haagstraat
 • Stichting Paard in Nood
 • Theehuis Aambos
 • Parkweg
 • Smart forest
 • Handboogvereniging ABC
 • Beweegtuin de Stack
 • Groentebedde
 • Groentetuin Kasteel Hoensbroek
 • Speelterrein Pannesjop